Skip to main content

Saga MMF

Stiklað á stóru í sögu Málarameistarafélags Reykjavíkur

Stofnfundur Málarameistarafélags Reykjavíkur var haldinn þann 26. febrúar 1928 í baðstofu iðnaðarmanna við Vonarstræti. Stofnfélagar voru 16 að tölu.

Tilgangur félagsins skyldi m.a. vera að efla samvinnu meðal málarameistara og stuðla að menningu og menntun stéttarinnar, gæta í hvívetna hagsmuna félagsmanna og vera málsvari félagsmanna gagnvart almenningi og hinu opinbera. Þessi atriði eru í fullu gildi enn þann dag í dag og má því segja að frumherjarnir hafi skynjað þann tilgang sem svona félag þyrfti að hafa með höndum. Og í dag njótum við góðs af störfum þessara félaga okkar og erum þeim innilega þakklátir fyrir.

Á fyrsta fundi félagsins var stjórn kosin, lög félagsins samþykkt og árgjaldið ákveðið 10 kr. og innborgunargjald kr. 15. Fyrstu stjórn félagsins skipuðu þeir Einar Gíslason formaður, Ágúst Lárusson ritari og Helgi Guðmundsson gjaldkeri. Undanfari stofnunarinnar voru bein og óbein áhrif er lögin um iðju og iðnað, svo og lögin um iðnnám voru samþykkt árið 1927, að iðnaðarmenn skipa sér í sérfélög meistara og sveina.

Ekki er hægt að segja annað en að ötullega hafi verið unnið að hagsmunamálum félagsins frá upphafi og margir menn hafa lagt þar hönd á plóg í hinum ýmsu trúnaðarstörfum fyrir félagið. Mannaskipti í stjórn félagsins hafa ekki verið mjög tíð í gegnum árin, því einungis 15 félagar hafa gegnt t.d. formennsku í félaginu frá stofnun þess og þar af hafa 3 af þessum 15 stjórnað félaginu í samtals 48 ár, en það eru þeir Einar Gíslason, fyrsti formaður félagins og jafnframt aðalhvatamaður að stofnun þess, hann gegndi formennsku samtals í 21 ár.

Ólafur Jónsson samtals í 17 ár og
Jón E. Ágústsson samfellt í 10 ár.

Félagið átti aðild að Landassambandi Iðnaðarmanna og Meistara og Verktakasambandi byggingarmanna þar til þau voru lögð niður árið 1993 og í framhaldi voru stofnuð ný heildarsamtök – Samtök iðnaðarins sem er málsvari alls iðnaðar í landinu og gerðist Málarameistarafélag Reykjavíkur aðili að þeim samtökum strax við stofnun þeirra og á sama tíma, þá eftir nokkurt hlé gerðist félagið aðili að V.S.Í . sem í dag heitir Samtök atvinnulífsins.

Málarameistarafélagið gerðist einnig aðili að sambandi norrænna málarameistara, NMO árið 1949 og eru þing þess haldin annað hvert ár og skiptast Norðurlöndin á að halda þessi þing. Hér á landi hafa 6 slík verið haldin og var síðasta þing haldið hjá okkur í ágúst 2002. Eftir að félagið gerðist aðili að NMO hefur félagið fengið hingað til lands nokkra erlenda málarameistara til að halda námskeið á hinum ýmsu sérsviðum fagsins með góðum árangri.

Árið 1929 var ákveðið að halda verklegt námskeið fyrir nemendur og menn sem höfðu unnið í iðninni fyrir gildistöku laganna um iðju og iðnað. Námskeið þetta mun hafa verið fyrsta sinnar tegundar hér á landi og luku 6 menn sveinsprófi á þessu námskeiði.

Félagið hefur allar götur síðan unnið að verkmenntun stéttarinnar. Það var svo árið 1953 að félagið kemur því til leiðar að stofnuð er málaradeild innan vébanda Iðnskólans í Reykjavík.
Lengi vel var málaradeildin í ófullnægjandi húsnæði innan skólans en úr rættist að nokkru leyti fyrir 6 árum, en betur má ef duga skal.